informacja środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O.
UL. PUŁAWSKA 233 LOKAL J, 02-715 WARSZAWA
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) :
aparat wewnątrzustny MYRAY RX DC, SN: 706000164 – decyzja 291Z/2007 z dnia 21.12.2007
uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 292Z/2007 z dnia 21.12.2007

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza środowiskowego

W roku 2021 wskazania dawkomierza wykazały łącznie dawkę 1,14 mGy

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Gabinety dentystyczne

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress