obowiązek informacyjny

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 233 lok. J, reprezentowana przez Piotra Łasińskiego. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Wojtal, tel. kontakt. +48505723363. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych przez GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O. na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O. posiadały jakikolwiek kontakt z Panią/Panem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymaganiem prawnym i warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Piotr Łasiński

Warszawa, dnia 01.01.2021

Gabinety dentystyczne

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress